Klikněte myší, abyste viděli, co mohou sociální farmy nabídnout různým cílovým skupinám!

Tento web není vhodný pro chytré telefony!

Použijte prosím větší výstupní zařízení.

Jedním z nejdůležitějších aspektů sociálního zemědělství je, že umožňuje lidem zlepšit jejich fyzické zdraví a pohodu velmi přirozeným způsobem, který není označován jako "cvičení" nebo který klade nároky na dramatické změny. Lidé se obvykle stanou zdravějšími, zdatnějšími, silnějšími a pohyblivějšími, aniž bychom se na to museli cíleně zaměřit.
sociální farmu lze koncipovat tak, aby se starší účastníci mohli po farmě snadno procházet a odpočívat, protože všude jsou lavičky. Starší účastník se může po farmě pohybovat a jednou za čas se posadit a užít si faremního prostředí. Starší účastníci se tak mohou volně pohybovat svým vlastním tempem.
Sociální farmáři uvádějí, že prostředí farmy udržuje starší lidi v pohybu a umožňuje jim spontánně procvičovat svaly. Prostředí farmy samo k tomuto cvičení podněcuje, aniž by bylo třeba vymýšlet něco speciálního.
Jak pro osoby s mentálním postižením, tak pro mládež a děti platí, že na farmě se jedná o přirozenou fyzickou aktivitu, díky pohybu se spalují kalorie a je tak prevencí přibývání na váze.
Zejména pro děti s poruchami chování a lidi s duševním onemocněním znamená sociální farmaření možnost dostat se znovu do pohybu.
Aktivity na farmě dávají dětem s poruchami chování možnost dostat se zpět do rytmu.
Pro lidi s duševním onemocněním vede pohyb k pozitivnímu fyzickému vyčerpání. Cítí se unavení, a proto lépe spí a mohou snížit příjem léků na spaní.
Lidem s mentálním postižení, dětem a mládeži mohou některé fyzické aktivity, jako je práce s nářadím a setí semen pomoci zlepšit jejich motorické schopnosti.
Uvědomování si vlastního těla a jeho držení má sociální farmaření na lidi s duševním onemocněním pozitivní vliv. Jde o uvědomění a o to, aby se dostali ze své hlavy do svého těla.
Společné jídlo a příprava večeře ze zdravých potravin z vlastní zahrady je důležitým pozitivním efektem pro lidi, kteří se zotavují ze závislosti nebo mají problémy s duševním zdravím. Pobyt na farmě a dobré jídlo je mohou přimět k tomu, aby se zamysleli nad svým vlastním stravováním.
Práce na sociální farmě umožňuje účastníkům navázat více nových sociálních kontaktů (být součástí komunity, rodiny nebo sociální struktury).
Lidé se mohou scházet a setkávat v klíčových okamžicích během dne, například při obědě , nebo při posezení u ohně. Společenské hospodaření je o osobním kontaktu a setkávání s lidmi. Účastníci často žijí sami nebo v ubytovně a setkáváním s jinými lidmi se učí budovat nové osobní vztahy.
Na farmě nejde jen o práci, ale je zde také spousta neformálních chvil, kdy se můžete společně bavit, pít kávu a čaj, společně jíst nebo slavit.
Nejde jen o komunitu na farmě, se kterou účastníci přicházejí do kontaktu. Jde také o to být součástí širší společnosti. Na farmu často přijdou lidé z vesnice nebo jiní návštěvníci. Stejně tak budou mít účastníci často možnost účastnit se aktivit ve vesnici nebo být prostě součástí běžného života - chodit do obchodů, využívat místní kavárnu atd.
Nejde jen o to být součástí společnosti, ale také přispět společnosti, mít skutečnou práci a získat skutečné pracovní zkušenosti.
Sociální farma je zvláštní prostředí, bezpečné prostředí, kam mohou účastníci přijít, aniž by je někdo odsuzoval a kde nejsou odsuzováni za svá omezení, místo, kde se lidé cítí vítáni. To je obzvláště důležité pro lidi, kteří se zotavují z psychických problémů nebo závislostí, lidi s poruchami učení, mládež a děti s autismem.
Účastníci se učí jeden od druhého. To je posíleno skutečností, že na sociálních farmách budou různé cílové skupiny často pracovat společně.
Lidé se smějí a vypadají šťastně, přicházejí brzy a vždy chtějí přijít. Tyto ukazatele jsou užitečné zejména v případě, když se lidé nevyjadřují verbálně.
Lidé se těší, aby si mohli s ostatními popovídat.
Společné hospodaření zlepšuje duševní pohodu mládeže. Díky němu jsou na sebe hrdí. Lidé mají něco pozitivního, co mohou říct svým rodinám a vrstevníkům.
Práce na sociálních farmách zvyšuje sebevědomí a sebedůvěru mladých lidí a lidí s omezenými pracovními zkušenostmi.
Fyzická práce má zásadní význam pro to, aby lidé se zkušeností s drogovou závislostí byli sami sebe ze sebe a pomohlo se jim zapomenout na své potíže.
Lidé se mohou ocitnout v úžasu nad přírodou, nad tím, jak rostou rostliny nebo jak krásný může být chov a péče o zvířata.
Lidé se cítí více spjati s přírodou a mohou více prožívat roční období, než když žijí nebo pracují ve městských oblastech. Pokud zažíváte přírodu, můžete se také cítit součástí většího celku.
Účastníci mají pocit, že jako lidé jsou v tomto větším celku důležití, že na nich záleží a že mohou něco změnit. Například jsou důležití pro zemědělce, pro zvířata a rostliny, o které se starají.
Sociální zemědělství spočívá v tom, že se na věci díváme z nadhledu. Navzdory našim starostem, hádkám a problémům si příroda půjde svou cestou, bude jaro, léto, podzim i zima. To může být také metafora pro lidi, aby si nedělali příliš velké starosti, protože všechno nakonec dobře dopadne.
Účastníci mohou mít zvýšený pocit cíle a smyslu a příležitost starat se o druhé, například o zvířata a úrodu.
Příroda sama o sobě je transcendentní a totéž platí i pro spojení s lidmi.
Některé sociální farmy mají specifické náboženské pozadí (např. křesťanské). Aktivity na farmě proto odrážejí náboženství, například tím, že se na začátku dne modlí nebo slaví Velikonoce nebo Vánoce.