grafik suchterkrankte

Sociální zemědělství s
osobami se závislostmi


Základní informace & porozumění závislostem

Lékaři se shodují, že závislost je nemoc těla a mozku, nikoli duševní porucha nebo volba životního stylu. Příčiny, ale i následky závislosti jsou mnohočetné a složité. Při vzniku a udržování závislosti hrají důležitou roli fyzické (biologické, genetické), psychologické a sociální faktory. Všechny návykové látky způsobují psychickou a fyzickou závislost, které se ve vzájemné interakci prohlubují. Dopady na člověka jsou tak komplexní a cesta k zotavení je složitá a náročná.


Projevy závislosti

Silná touha pořídit si a uží-vat návykovou látku
Tendence ke zvyšování dávky (zvýšení tolerance)
Škodlivost pro jedince i společnost
Psychický a hlavně fyzic-ký účinek závislosti
Ztráta kontroly nad svým chováním


Další užitečné informace o závislosti a jejích dopadech najdete na internetu:
https://www.psychiatry.org/patients-families/addiction-substance-use-disorders/what-is-a-substance-use-disorder (z webových stránek Americké psychiatrické asociace), nebo Jak poznat, že jsem závislý – Prev-Centrum (prevcentrum.cz)


Konkrétní výhody & výsledky

…v jejichž dosahování můžete osoby se závislostmi podpořit.


Jaké aktivity?

Zaměřete se na jasné úkoly a “dokončete práci”.
Klíčem k budování sebedůvěry a sebevědomí je dát lidem příležitost plnit relativně jednoduché úkoly, které mají začátek, prostředek a konec. Pro lidi je posilující, když mohou brzy vidět, jakou práci jsou schopni vykonávat bez drog nebo alkoholu.

Blízko k přírodě
Poskytněte prostor a čas pro každodenní příležitosti ke kontaktu s rostlinami a půdou, se zvířaty na farmě, s prvky, jako jsou lesy nebo řeky, se zvuky, vůněmi a "pocitem" přírody. Tento druh zážitků ukazuje, jak lze zapojit smysly v "běžném" životě a bez potřeby dalších stimulantů.

Náročné úkoly s velkým podílem manuální práce
Úkoly, které umožní lidem zapotit se, oprostit se od negativních myšlenek koncentrací na dokončení práce, jsou velmi přínosné. Cenné jsou práce jako pletí plevele, krmení zvířat a čištění jejich chlévů, sklizeň slámy a sena, sběr zeleniny.

"Pro závislého je dobré mít základní práci." Aby měl opravdu špínu za nehty. Že pracuje na čerstvém vzduchu je velmi dobré pro mentální zdraví a celkové uzdravení závislého. Ve srovnání s tím, okamžitě začít pracovat na obrazovce nebo stát ve sklepě a montovat věci, to (...) není pro člověka tak dobré.“*

Strukturované fungování a budování odpovědnosti
Čas strávený na farmě by měl mít určitý spolehlivý rytmus v závislosti na ročním období, denní době, úkolech, které je třeba vykonat, a odpovědnosti, která je jednotlivcům svěřena. To poskytuje bezpečný rámec, z něhož mohou být lidé podporováni, aby lépe hospodařili a cítili se lépe. Zároveň velmi přirozeným způsobem - bez "poučování" - ukazuje výhody správné rutiny a návyků na farmě i mimo ni.

"Ve chvíli, kdy pracujete například se zvířaty, získáváte za ně také odpovědnost. Když krmíte telata nebo vykydáváte prasata. A tím, že přebíráte zodpo- "Pro závislého je dobré mít základní práci." Aby měl opravdu špínu za nehty. Že pracuje na čerstvém vzduchu je velmi dobré pro mentální zdraví a celkové uzdravení závislého. Ve srovnání s tím, okamžitě začít pracovat na obrazovce nebo stát ve sklepě a montovat věci, to (...) není pro člověka tak dobré.“* vědnost za zvířata, se také učíte znovu přebírat zodpovědnost za svůj vlastní život. (...) Pravidelný režim, zdravá a poctivá práce, také brzké vstávání, pravidelný denní režim. "*

Práce se zvířaty
Účastníci často říkají, že je zvířata nezklamou, že jsou "upřímná". Také nesoudí. Poskytnutí prostoru a času pro skutečné interakce může být velmi přínosné. Odpovědnost za soustavnou a spolehlivou péči o zvířata může také výrazně zlepšit motivaci a sebevědomí.


Jaký zvolit přístup?

Dejte lidem čas, aby se s místem seznámili
Farma může být velmi odlišným a neznámým prostředím v nejrůznějších ohledech, včetně toho, jak se k sobě lidé chovají. Účastníci mohou být také nezvyklí na specifický rytmus tohoto typu prostředí a mohou mít například narušený rytmus spánku a bdění a mohou se zdát zcela nevyrovnaní. Seznamte lidi s klíčovými prvky farmy, vysvětlete jim pravidla a způsob fungování, ale dejte jim čas a prostor, aby farma na lidi působila a aby si našli svou vlastní cestu. Vždy je třeba dělat velmi malé kroky, abyste se vyhnuli riziku recidivy.

Nesuďte
Lidé s problémy se závislostmi čelí v širší společnosti velké diskriminaci a nepochopení: farma by měla být místem, kde se s lidmi zachází jako s lidmi a kde dostanou šanci bez ohledu na svůj původ nebo minulost. To neznamená, že si lidé dělají přesně to, co se jim líbí: skutečně byste měli lidi respektovat natolik, abyste mohli upozornit na problémy s chováním, pokud se objeví a jsou významné.

Vytvoření pocitu sounáležitosti
Jedná se o skupinu, která se může cítit obzvláště odloučená od širší společnosti a často i od svých vlastních rodin a přátel. Často mají pocit, že jim lidé nedůvěřují a odsuzují je. Dát lidem pocit, že jsou "vidět", že mají hodnotu a jsou součástí něčeho, že jim chybí, když nejsou nablízku: to vše je velmi důležité .

"Pro tuto skupinu je významným faktorem důvěra v rodinném nebo domácím prostředí. Jeden z účastníků mi po prvním dni řekl: 'Není to skvělé, když vám "normální" lidé důvěřují? Sám sebe považoval za nenormálního kvůli svým závislostem, jeho drogou byl heroin a pocházel z centra města a neměl žádné zkušenosti se zvířaty, snad kromě koní na sídlišti. A farmář s ním prostě jednal jako s jiným člověkem. Byl zvyklý, že ho kvůli jeho závislostem a viditelnému tetování odsuzovali. A tady byl někdo, kdo ho neodsuzoval a kdo ho přijal. "*

Vřelost a otevřenost
Přátelské vazby a podpora, které se mohou časem vytvořit, jsou velmi cenné. Ve skutečnosti můžete zjistit, že lidé se mnohem spíše otevřou v prostředí farmy, kde jednoduše pracují společně bok po boku a není na ně vyvíjen žádný tlak. Vždy je třeba najít rovnováhu mezi zachováním určitého profesionálního odstupu, nenechat se příliš pohltit nebo vtáhnout do detailů života a problémů lidí a na druhé straně být otevřený navázání skutečného kontaktu, který může v životě člověka znamenat významnou změnu. Neexistují jednoduché odpovědi na to, jak to přesně udělat, ale je důležité si tuto potřebu alespoň uvědomit.

"Když s někým pracujete, lépe si s ním popovídáte, než byste si s ním popovídali jinak. Může to přijít v naprosto nečekanou chvíli, je to organické. " Kvůli takovému rozhovoru ale nepřerušujete práci, takže je snadné konverzaci odklonit, pokud to není něco, co chcete probrat. Můžete říci; 'podejte nám támhle ten nástroj', abyste přerušili konverzaci."


Možné problémy a jak je zvládnout...

Při práci s touto skupinou se můžete setkat s následujícími charakteristikami, které se často vyskytují u lidí s problémy se závislostí:

  • Vysoká citlivost
  • Nejistota a tendence se snadno urazit Nedůvěra k ostatním
  • Přílišná vázanost na pečovatele a partnery Touha po sebezapření
  • nejistota ohledně smyslu života a vlastních cílů v něm
  • Nestrukturovaný přístup k času a špatné organizační schopnosti

U lidí, kteří se skutečně zotavují z návykových látek, existují další distinktivní chování a pocity, které byste měli znát:

  • Pocity mezi světy: mohou se objevit pocity ztráty a odloučení od "starých životů", včetně sociálního světa, který obývali předtím, než se začali zotavovat. Pocity viny za předchozí chování a dopad závislosti na rodinu a přátele, ale i širší společnost. Probíhající procesy při odvykání od drog Účinky léků, které mohou omezovat chování a výkonnost na farmě: to se může týkat zejména případů, kdy je stále vyvíjeno úsilí o získání správné dávky Strach z recidivy

Řešení těchto problémů