grafik koerperlich beeintraechtigte personen

Zorglandbouw met
Mensen met een lichamelijke beperking


Achtergrondinformatie en begrip

→ Veel voorkomende lichamelijke aandoeningen

Cerebrale parese: Meestal veroorzaakt door pre-, periof postnatale omstandigheden of door hersenletsel, infecties en degeneratieve ziektes. Er bestaan verschillende vormen van cerebrale parese, gebaseerd op het deel van de hersenen dat beschadigd is. Ruggenmergverlamming: Het kan worden veroorzaakt vele ziektes maar de meest voorkomende oorzaak is ruggenmergletsel als gevolg van autoongelukken en trauma's opgelopen bij adrenalinesporten, etc. De gezondheidstoestand en motoriek hangen af van de errnst van de ruggenmergbeschadiging en ook van de plaats van de beschadiging. Spina bifida: Dit is aanwezig vanaf de geboorte, veroorzaakt wanneer de wervelkolom en het ruggenmerg zich niet goed vormen. Amputatie: Verlies van een of meer lichaamsdelen door een ongeluk, verwonding, infectie, enz. Spierdystrofie: is een progressieve ziekte die gepaard gaat met verlies van spierweefsel en een afname van spierkracht. Het heeft een genetische achtergrond en de motorische vaardigheden van een persoon gaan met de tijd geleidelijk achteruit.


Wat kan (en moet) de boerderij bieden?

In het algmeen voor (de meeste) mensen met een lichamelijke beperking

Hier... voel ik me goed. Hier heb ik voor het eerst het gevoel dat ik een waardevol deel van de samenleving ben."*

 • Acceptatie en gezien worden als een persoon, niet alleen als een persoon met een handicap.
 • Een kans om ervaringen op te doen die vergelijkbaar zijn met die van leeftijdsgenoten in de maatschappij: machines gebruiken, op de tractor rijden, samen lunchen en praten op de werkdag.
 • Betekenisvol werk en de kans om bij te dragen.
 • Sociale verbondenheid, vriendschap en onderdeel uitmaken van een gemeenschap.
 • Verbeterd geestelijk welzijn en minder gevoelens van woede, depressie, stress en vermoeidheid.
 • Een niet-klinische en meer ontspannen, informele en huiselijke plek om te zijn.
 • De kans om met dieren om te gaan, om voor ze te zorgen in plaats van verzorgd te worden.
 • Leren met praktische activiteiten.
 • Nieuwe geluiden, geuren, uitzichten, het gevoel van dingen - deze positieve zintuiglijke ervaringen zijn voor bijna iedereen beschikbaar, ongeacht de ernst van de beperking.
 • Een kans om onafhankelijkheid en vaardigheden te vergroten.
 • Plezier 😊

Voor mensen met een niet aangeboren lichamelijke beperking Het kan tijd kosten om zich aan te passen aan de emotionele en fysieke uitdagingen die hun lichamelijke beperking nu met zich meebrengt en gevoelens van hulpeloosheid, angst, frustratie en zelfmedelijden kunnen veel voorkomen. Op de boerderij zijn moet een kans zijn om hun vaardigheden en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van praktische en nuttige activiteiten en om zelf te zien -in plaats van te horendat ze (nog steeds) veel te bieden hebben. In plaats van alleen aan zichzelf te denken, merken mensen dat dieren en planten afhankelijk zijn van hun werk, wat hun gevoel van eigenwaarde vergroot.
Voor mensen met een aangeboren lichamelijke beperking Er is een element van stabiliteit in de cyclische aard van de boerderij en een variabele omgeving die alleen of in groepsverband kan worden ervaren. Er is genoeg tijd om te observeren en deel te nemen aan het werk en om jezelf te zien groeien in onafhankelijkheid en capaciteit
Voor jongeren met een lichamelijke beperking

"Het is belangrijk voor jongens in een rolstoel dat ze hout kunnen hakken met een bijl en zich 'normale' jongens voelen. " *

Jongeren met een beperking worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten en deelname aan sociale rollen en ondervinden meer problemen op het gebied van werk, vrijetijdsbesteding en mobiliteit en hebben mogelijk minder ervaring met intieme relaties. Ze hebben meestal minder mogelijkheden om normale tieneractiviteiten te ervaren, zoals socializen, gemengde contacten met leeftijdsgenoten en kleine baantjes zoals oppassen. Hun algemene levenskwaliteit wordt vaak beïnvloed door chronische, aan beperkingen gerelateerde pijn en ze kunnen een slechte fysieke conditie, vermoeidheid en in hogere mate van depressieve en stresssymptomen hebben.

Zorglandbouw houdt in dat je verschillende mensen ontmoet en de kans krijgt om een wereld buiten je eigen beperkingen te ervaren. Het kan mensen ook in staat stellen om een soort gelijke ervaring als hun leeftijdsgenoten te hebben. De algemene voordelen van zorglandbouw voor de geestelijke gezondheid zijn hier bijzonder relevant.

Hoe pak je werken met deze groep aan?

Waardigheid en respect
Alle volwassen mensen met een lichamelijke beperking moeten als volwassenen worden behandeld. Dit betekent respectvol, beleefd en vriendelijk zijn wanneer je hen helpt. Het betekent ook de waardigheid van de persoon bevorderen door rekening te houden met privacy, hun beslissingen mee te nemen, vertrouwelijkheid en hun rechten te respecteren en hun verschillen te waarderen. Denk eraan altijd naar de persoon te kijken en niet naar de beperking.

Vertrouwd raken en doelen stellen
Voordat mensen met een lichamelijke beperking zich aansluiten bij de zorgboerderij is het goed om uit te zoeken wat de mogelijkheden voor die persoon zullen zijn. Kunnen ze zich voldoende bewegen op de boerderij en het erf, of zijn er aanpassingen nodig? Welke activiteiten kan de persoon doen? En wat is er na verloop van tijd mogelijk? Dit kan het beste ter plekke worden gedaan, met een goede rondleiding over de boerderij. Een goede start is erg belangrijk.

Flexibiliteit is essentieel
Werkafspraken kunnen en moeten voortdurend worden aangepast aan de individuele uitdagingen en capaciteiten van mensen. Rotatie van activiteiten, aangepaste uren, ruimte voor zowel individueel als groepswerk kunnen allemaal overwogen worden. Met vallen en opstaan kan worden bekeken wat een deelnemer kan. Door de ondernemersgeest van boeren is het vaak mogelijk om dingen aan te passen.

Tijd en geduld
Er moet een balans worden gevonden tussen doorwerken, mensen ondersteunen om een echte bijdrage te leveren en ervoor zorgen dat mensen werken op een tempo dat voor hen prettig is. Voor mensen met een lichamelijke beperking speelt een lagere werkdruk een cruciale rol, omdat ze van nature een beperkte capaciteit kunnen hebben om werk uit te voeren. Ervoor zorgen dat mensen genoeg tijd hebben om dingen af te maken - en zo zelfstandig mogelijk - betekent dat ze meer bereid zullen zijn om te blijven proberen om het zelf te doen. Mensen pushen om iets te doen wat ze misschien niet aankunnen, kan averechts werken en leiden tot een gevoel van mislukking en schuld.

Wees je bewust van uitdagingen en beperkingen.
Hoewel zorglandbouw meestal een overweldigend positieve ervaring is, moet je je ook bewust zijn van een aantal uitdagingen en beperkingen.


Welke actviteiten ?

Alledaagse activiteiten op de boerderij
Denk er niet te veel over na. Eenvoudige en gewone activiteiten waarin mensen zich vertrouwd voelen moeten de kern vormen van hun tijd op de boerderij. Het is belangrijk dat mensen plezier hebben in hun werk en dat het werk dat ze doen echt nuttig is, bijv. de schapen voeren, eieren rapen, zaden zaaien, of de pony borstelen.

Activiteiten die zelfstandig gedaan kunnen worden
Dit is een van de belangrijkste doelen omdat het vaak een van de grootste gemissen is in het leven van mensen met een beperking. Mensen moeten worden aangemoedigd om op zijn minst dingen te proberen, om betrokken te raken bij planning en besluitvorming, om uit hun comfortzone te stappen en om waar mogelijk dingen zelf te doen. Het soort aanpassingen dat hieronder wordt beschreven kan dit ondersteunen.

Activiteiten die fysieke kracht, conditie en capaciteit opbouwen
Dit kan een groep zijn met een slechte algemene conditie en lichamelijke gezondheid en activiteiten op de boerderij kunnen uitstekende mogelijkheden bieden om op een rustige manier conditie, kracht en behendigheid op te bouwen door een 'gezondheid ' benadering. Zie het als 'fysiotherapie op de boerderij'. Buigen, strekken, tillen, duwen, jezelf omhoog trekken met behulp van alledaagse boerderijattributen, waar mogelijk bergop lopen en op ongelijke oppervlakken (voor degenen die niet in een rolstoel zitten): dit alles kan na verloop van tijd

Aanpassingen

Het kan nodig zijn om wat aanpassingen te doen op de boerderij als je mensen met verschillende mobiliteitsproblemen wilt ontvangen. Het is de moeite waard om te bedenken dat veel andere mensen die bij de zorglandbouw komen hiervan kunnen profiteren, net als andere bezoekers van de boerderij en zelfs familieleden. Het algemene doel moet zijn dat mensen zo soepel en onafhankelijk mogelijk kunnen bewegen en werken op de boerderij, dat ze niet voortdurend worden geconfronteerd met barrières, met dingen die ze niet kunnen doen, plaatsen waar ze niet heen kunnen. Je moet samen met individuen plannen wat ze nodig hebben, maar een aantal van de belangrijkste fysieke aanpassingen kunnen zijn:

"We hebben een werknemer die een rollator nodig heeft. Hij gebruikt een rollator. Hij doet activiteiten die hij zittend kan doen: bijvoorbeeld tomaten planten in de kas. "*